Komorná hudba a komorný orchester

Komorné zoskupenia:

Duo, Trio, Kvarteto, Kvinteto, sexteto… komorný orchester a netradičné komorné zoskupenia

 

Duo

Klavírne duo – Tschaikowsky Nussknacker Suite für zwei Klaviere

 

Trio

Impression – Franz Doppler: Rondo op. 25

Claude Arrieu: Suite en trio

 

Kvarteto

Mucha Quartet– Mozart Sláčikové kvarteto č. 17 B dur, KV 458 „Lovecké“ Allegro assai

V populárnej hudbe je kvarteto aj hudobná skupina

Yesterday | The Beatles (LYRICS ON SCREEN / ORIGINAL)

 

Kvinteto

Joseph Haydn: Divertimento Nr. 1 B-dur | Plzeňské dechové kvinteto

 

Sexteto

Toto – Africa for Brass Sextet

 

Netradičné komorné zoskupenia

Scaramouche: Brazileira. Darius Milhaud (2)

 

Komorný orchester

Freiburger Barockorchester

Bach: Brandenburg Concerto No. 2 in F major, BWV 1047

Beatles Go Baroque – Michelle (Fugato) – Peter Breiner and his Chamber Orchestra